9 Marca 2010, godz. 20:00 – Wykład: „OŚWIECONA POSTAWA – aspiracje i działania bodhisattwy”
Miejsce: Buddyjski Ośrodek Medytacyjny, ul. Zamkowa 3, Kielce