Dokąd odchodzimy? Co czujemy, gdy umieramy? Czy możemy umierać świadomie? Buddyzm tybetański posiada, popartą doświadczeniem medytacyjnym praktykujących, szczególną wiedzę na temat śmierci i procesu umierania. W swojej książce Lama Ole Nydahl w sposób zrozumiały dla naszej kultury wyjaśnia, jak każdy z nas może wykorzystać buddyjskie nauki, aby lepiej żyć i lepiej umierać. Opisuje, czego możemy oczekiwać w momencie śmierci i w jaki sposób się do niej przygotować – jak pozbyć się samemu lęku przed nią i jak pomóc w tym innym. Pokazuje, że śmierć to naturalna kolej rzeczy i powinniśmy ją traktować jako część życia. Zrozumienie tych procesów pozwoli nam patrzeć bez obaw w przyszłość i stać się prawdziwym źródłem wsparcia dla otoczenia.

Spotkanie z autorem

W dniu 16 kwietnia o godz. 12:00 w Traffic Club przy ul. Brackiej 25 w Warszawie odbędzie się spotkanie z autorem książki Lamą Ole Nydahlem oraz zaproszonymi gośćmi – psychologiem Wojciechem Eichelbergerem oraz przedstawicielem hospicjum onkologicznego. Spotkanie będzie miało formułę otwartego dla publiczności panelu dyskusyjnego poświęconego praktycznemu przygotowaniu do śmierci. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Lama Ole Nydahl na temat książki

To jest książka o śmierci i umieraniu. Ludzie zadają nam dużo pytań na ten temat, chcieliby się wielu rzeczy dowiedzieć. Co możemy na ten temat powiedzieć? Umysł jest nieograniczony. Nie ma początku ani końca. Nie urodził się i nie umrze. To bardzo ważna informacja. Kolejna część tej książki dotyczy tego,  jak można przy pomocy wiedzy buddyzmu tybetańskiego pomagać umierającym w przygotowaniu się do śmierci. Najważniejszym zadaniem tej książki jest to, aby po jej lekturze ludzie potrafili myśleć o śmierci bez lęku – by byli w stanie odnosić się do niej jak do nieoddzielnej  części życia.